website templates

Q43D

De Venlose wijk Q4 is de afgelopen jaren totaal getransformeerd. Vrijwel niets van de oorspronkelijke gebouwen staat nog overeind. Uitzondering daar op is de prachtig gerenoveerde Jacobskapel. Om deze wijk uit de tijd van Venlo als vestingstad in beeld te brengen heb ik door middel van het combineren van historische bronnen en oude foto's een 3D impressie gemaakt van Q4 uit de tijd van omstreeks de tweede helft van de 19e eeuw, toen de vestingwerken nog intact waren.

Kaart als basis

Alles wat ik voor het project vestingstad Venlo doe wil ik perse ijken op het geografische grid dat ik vanaf het begin hanteer. Dit maakt het voor mensen die na mij komen namelijk ook gemakkelijker om op mijn werk voort te bouwen. Alles wat ik doe valt letterlijk op zijn plek. In het geval van Q43D heb ik als uitgangspunt de vestingkaart van de stedenatlas van Venlo gebruikt. Mijn eigen vestingkaart was toen nog niet klaar namelijk.
De basis voor mijn 3D reconstructie van Q4 vormde de vestingkaart uit de stedenatlas van Venlo

Op jacht naar gebouwen en vestingwerken

In Q4 stonden een aantal prominente vestingwerken. De Maaspoort, de Gelderse Poort en diverse buitenwerken van aarde en met muurwerk versteende wallen. Om die goed te kunnen visualiseren had ik constructietekeningen nodig. Veel daarvan heb ik bij archiefonderzoek in Den Haag gevonden. Van dat bronnenmateriaal heb ik dan ook dankbaar gebruik kunnen maken tijdens het bouwen van de 3D modellen. Aangezien het budget in eerste instantie voorzag in het tonen van de vestingwerken bij Q4, exclusief de complexe poorten en met een eenvoudige aanduiding van de gebouwen uit de binnenstad (de burgergebouwen) heb ik bijzonder veel extra werk gedaan. Allereerst heb ik besloten toch zowel de Gelderse Poort als ook de Maaspoort te bouwen. Maar ik wilde ook meer dan alleen blokjes om de binnenstad aan te geven. Op zijn minst wilde ik een 'gevarieerd' dakenlandschap.

De Gelderse Poort met de twee ronde torens en het poortgebouw. Hier aangeduid als plattegrond
Dat betekende wel dat ik bij benadering moest weten welke huizen er op welke plaats hebben gestaan. Ik heb toen zowel op de Facebookpagina 'Venlo wie het vruuger waas' en bij het gemeentearchief van Venlo fotografisch materiaal bij elkaar gezocht van gebouwen aan de Lomstraat, de Peperstraat, het Maaschriksel en het Helschriksel. Aan de hand daarvan ben ik op sommige plaatsen nog uitgebreider te werk gegaan dan eenvoudige blokjes met dakbekapping. Daar heb ik de woning zelfs met ramen en deuren uitgebreid tot echt herkenbare panden (hoewel voor nog steeds schematisch)
Een drietal huizen op de Peperstraat die op basis van fotografisch referentiemateriaal in 3D gebouwd zijn.

Het is een megaklus geweest om referentiemateriaal bij elkaar te sprokkelen (zeker omdat de wijk tegenwoordig vrijwel helemaal niets meer van de oorspronkelijke bebouwing heeft staan) en het was ook bijzonder tijdrovend om de extra detaillering in de panden aan te brengen. Maar daarvoor is het project wel des te rijker geworden. Het is nu zelfs mogelijk bepaalde historische doorkijkjes te maken in een gebied zoals het er rond de tweede helft van de negentiende eeuw heeft bijgelegen.

De Maaspoort met in wit aangegeven het stukje luif dat nu nog zichtbaar is, met op de voorgrond een stuk van de vestingwerken van Venlo richting de Maas.

Deel deze pagina!